Krikščioniškosios ‡ Lietuvos vizija

Featured

Popiežius pasisako prieš tautinių bendrijų žeminimą, naudojant „tautinės mažumos“ sąvoką

     Nebepriešinkime lietuvių ir lenkų tautų mūsų valstybės viduje, vartodami „mažumos“ sąvoką. Čia popiežius Pranciškus enciklikoje „Fratelli tutti“ 131 sako, kad „Tiems, kurie yra atvykę anksčiau ir jau įtraukti į socialinę struktūrą, svarbu pritaikyti „pilietybės“ sampratą, kuri „grindžiama teisių bei pareigų lygybe, pagal kurią visi naudojasi teisingumu. Todėl mūsų visuomenėse svarbu įtvirtinti visateisės pilietybės sampratą, atmetant diskriminuojančią mažumų sąvokos vartoseną, kuri kildina izoliacijos ir menkavertiškumo jausmą; tokia vartosena atveria kelią priešiškumui ir nesantarvei, iš kai kurių piliečių atima laimėjimus, palieka juos be religinių ir pilietinių teisių, ir taip jie yra diskriminuojami.“ (popiežiaus citata iš Dokumento apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje, Abu Dabis (2019 02 04).“ Taigi, Lietuvos lenkai, rusai, baltarusiai ar kitų tautinių bendrijų atstovai Lietuvoje nėra kažkokios paniekinamos „tautinės mažumos“, bet visi yra garbingi Lietuvos piliečiai, lygių teisių su lietuviais ir kitų tautų atstovais, gyvenančiais Lietuvoje savo Tėvynėje.

 

Featured

Individualizmo grėsmė lietuvių kalbai, tautai ir valstybei

     Kokią didžiulę žalą bendram visuomenės gėriui, bendruomenei daro individualizmas, galima pavaizduoti prisimenant personažus nuo mokyklos laikų žinomos Krylovo pasakėčios, kai kiekvienas individualus personažas - gulbė, vėžys ir lydeka traukia vežimą į savo pusę, o vežimas nejuda iš vietos. Apie individualizmo daromą žalą visuomenei šiandien mums gali padėti atskleisti ir šių dienų pamokantys tragiški gyvenimiški pavyzdžiai.

Featured

Ar lietuviai gali tapti laiminga tauta, o Lietuva - klestinčia Europos valstybe

    „Palaiminta tauta, kurios Dievas yra Viešpats, tauta, kurią Jis išsirinko savo nuosavybe!“ (Ps 33,12). Šv. Raštas sako, kad laiminga tauta visų pirma yra Dievo prerogatyva. Laimės ir laimingumo problemą studijavo žymus tarpukario Lietuvos edukologas prof. Stasys Šalkauskis. Jis teigė, kad žmogaus laimė priklauso ne tiek nuo išorinių gyvenimo aplinkybių, kiek nuo vidinio nusistatymo ir sugebėjimo būti laimingam, nežiūrint į jokias nepalankias gyvenimo aplinkybes. Tai žmogaus ar tautos gyvenimo išdava*. Jei realizuodamas tiesą, gėrį, grožį žinių, doros ir meno pagalba žmogus ar visa tauta įgauna pasitenkinimo, kuris didina jų laimingumą. Tačiau visiška ar tobula žmogaus ar tautos laimė tegali būti pasiekta tik siejant ją su tuo galutiniuoju tikslu, kuris yra kaip absoliutas, pirmutinis tiesos, gėrio, grožio šaltinis ir kurį mes vadiname Dievu.

Featured

Baltarusijos statomoje AE Astrave XIX a. 4 deš. dar buvo kalbama lietuviškai

     Astravo atominė elektrinė (Astravo AE, oficialiai Baltarusijos AE, brus. Беларуская АЭС, rus. Белорусская АЭС) – statoma 2 blokų (2400 megavatų) branduolinė jėgainė Baltarusijoje. Atominė elektrinė su rusiškais reaktoriais AES-2006 statomi Baltarusijos lietuvių etninių žemių centre - Gervėčių krašte, netoli Mikailiškių (Šulninkų kaime), Astravo rajone, 20 km iki Lietuvos sienos.

Featured

ES ateitis: federacija ar Europos suverenių tautų šeima?

     Kalbant apie ES ateitį, labai svarbu aptarti ES bendrijoje besivystantį valdymo modelį. Neturėtume pamiršti, kad ES bendrija formavosi ant krikščioniškų pagrindų, kurių principai buvo ir dabar lieka subsidiarumas bei solidarumas. Kokie tai valdymo principai yra subsidiarumas ir solidarumas?