Krikščioniškosios ‡ Lietuvos vizija

Featured

Maldos akcija „Už Tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią“

Featured

Apie socialinį Bažnyčios mokymą (su nuorodomis į KB Katekizmą)

     Socialinis Bažnyčios mokymas apima tiesas, kurias Bažnyčia nuolat papildo aiškindama istorinius įvykius Jėzaus Kristaus viso apreikšto žodžio šviesoje, padedama Šventosios Dvasios.163 Tas mokymas geros valios žmonėms tampa juo priimtinesnis, juo gražiau elgiasi jo įkvėpti tikintieji.

Featured

Popiežius paaukojo Ukrainą ir Rusiją Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai

Penktadienio vakarą po Šv. Petro bazilikoje vykusių atgailos pamaldų popiežius Pranciškus paaukojo Ukrainą ir Rusiją Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai. Popiežiaus pasiuntinys kardinolas Konradas Krajewskis vadovavo paaukojimo aktui Fatimos šventovėje. Už visos žmonijos taiką, ypač už kenčiančius Ukrainos gyventojus, penktadienį meldėsi katalikai visame pasaulyje („Vatican News”).

Featured

Kuo Mykolas Giedraitis svarbus šių dienų Lietuvai

     Iškilusis Mykolas Giedraitis, kilęs iš kunigaikščių Giedraičių giminės, gimė 1425 metais Giedraičiuose (pagal kitus šaltinius – Videniškiuose), netoli Vilniaus.

Featured

Kaip veikia agresyvusis sekuliarizmas, jo pražūtingos pasekmės

     Deja, tenka viešai kalbėti apie šią blogybę, panašiai kaip ir apie patyčias, kurios Lietuvoje gan plačiai paplitusios ir, deja, klesti įvairiose pasaulietinėse bendruomenėse, ne paslaptis, ir mūsų mokslo, ugdymo ar net valdžios institucijose. Kaip jis veikia?

Featured

Dialogas

   „[...] jis yra pirma visų daiktų, ir visa juo laikosi. Ir jis yra Kūno - Bažnyčios galva. Jis - pradžia, mirusiųjų pirmagimis, kad visame kame turėtų pirmenybę, nes Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę...“ (Kol 1, 17-19).

Featured

Šv. Juozapo malda

Karantino metu kasdien 20:00 val. drauge su savo šeimomis melstis Šv. Juozapo malda, kuria nuo amžių tikintieji kreipdavosi į šv. Juozapą – Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose išbandymuose. Tai bus mūsų maldos tiltas, jungiantis mus su Viešpačiu ir vienus su kitais. Jis primins mums meilingą šv. Juozapo užtarimu siunčiamą pagalbą! Šiuo metu Lietuvoje skambės bažnyčių varpai.

Featured

Susirinkęs į Šv. Mišias papozuoti rinkimams, sostinės „elitas“ nusprendė „cancelinti“ Dievo žodį

Dr. Nida Vasiliauskaitė apie akibrokštą, kai šv. Kūčių sostinės leftistai pareikalavo pakeisti Dievo žodį: